“Plakatwand, Grönhoffstrasse”

2010

C-Print vom Negativ